Motoryzacja

Czy ubezpieczenie szkolne działa również poza szkołą?

Ubezpieczenie szkolne jest zagadnieniem często podnoszonym przez rodziców i opiekunów. Mówi się o nim najwięcej przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego – to właśnie w tym czasie w szkołach zjawiają się przedstawiciele firm ubezpieczeniowych. Oferują oni ubezpieczenia szkolne grupowe. Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem grupowym a indywidualnym? Czy ubezpieczenie oferowane w szkole jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie szkolne – co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie szkolne to polisa skierowana do dzieci i młodzieży, jak i studentów. Możliwe jest też ubezpieczenie dziecka tuż po narodzinach! Górna granica wieku dla tej polisy to 26 lat. Polisa ta chroni nie tylko w szkole, ale też podczas zabaw na podwórku, wspólnych wakacji z rodzicami czy też ferii zimowych na zimowisku. Czas trwania polisy to jeden rok. Polisa szkolna oferowana w placówkach oświatowych to najczęściej ubezpieczenie grupowe, dostępne w atrakcyjnej cenie. Problemem może być jednak niska suma kwot gwarantowanych – warto zwracać na to uwagę! Alternatywą może być ubezpieczenie szkolne w formie indywidualnej, w którym możemy rozszerzyć kwoty podstawowe o dodatkowe klauzule. To sprawia, że polisa jest idealnie dopasowana do konkretnych potrzeb.

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Podstawowe ubezpieczenie szkolne pozwala na uzyskanie pomocy finansowej w przypadku nieszczęśliwego wypadku (np. złamania), ale też w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Aby zwiększyć zakres ochrony ubezpieczonego, warto wybrać dodatkowe klauzule. Wśród nich znaleźć można zapisy takie jak zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki, zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych (np. protezy, ortezy, aparaty ortopedyczne, rot kosztów korepetycji, gdy ubezpieczone dziecko nie może pobierać nauki po nieszczęśliwym wypadku.