Motoryzacja

Jak organizowany jest ruch drogowy podczas remontów?

Prace budowlane i remontowe na jezdniach prowadzone są przez większość roku. Celem takich remontów są bieżące naprawy niewielkich odcinków jezdni (np. uzupełnianie dziur). Większe remonty planowane są z dużym wyprzedzeniem, gdyż znacząco wpływają one na płynność ruchu i bezpieczeństwo innych użytkowników drogi. W jaki sposób planowane są takie remonty i jak informuje się o nich kierowców?

Jak planowane są remonty dróg?

Informacje o dużych remontach zamieszczane są najczęściej w lokalnych mediach, ale też w biuletynach informacyjnych danych jednostek administracyjnych. Planowanie remontów dróg to przede wszystkim konieczność oszacowania, jakie prace będą musiały być wykonane, ile czasu zajmie czas remontu oraz jak wpłynie on na płynność ruchu. Niezwykle istotne jest określenie, czy remontowany odcinek drogi będzie przejezdny. Jeśli remontowany jest jeden pas ruchu, drogowcy mogą wykorzystać pas awaryjny, by stworzyć dwa pasy w obu kierunkach, wyznaczając je odpowiednio znakami pionowymi i poziomymi. Inną opcją jest ruch wahadłowy, regulowany przez sygnalizację świetlną, montowaną tymczasowo na danym odcinku drogi.

Jakie znaki drogowe stosowane są podczas remontów dróg?

W celu podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu w czasie remontu dróg drogowcy wykorzystują liczne znaki drogowe poziome i pionowe. Znaki poziome to oznaczenia tworzone na jezdni, najczęściej żółtą farbą, która wyróżnia się na asfalcie. Za jej pomocą często wyznaczane są tymczasowe pasy jezdni, które pozwalają na bezpieczne ominięcie obszaru remontu. Drogowcy wykorzystują także klasyczne znaki pionowe – znaki ostrzegawcze, znaki informujące o ograniczeniu prędkości na danym terenie. Nierzadko stawiane są również tablice informacyjne pokazujące objazdy oraz zamknięte odcinki dróg.

Jak montowane są znaki drogowe?

Aby móc postawić tymczasowe znaki ostrzegawcze w dowolnym miejscu, konieczne okażą się podstawy drogowe. Podstawa drogowa Nicrobase to świetny przykład wysokiej jakości produktu tego typu. Nowoczesne podstawy Nicrobase tworzone są z materiałów syntetycznych, pochodzących w całości z recyklingu – to prosty sposób na wspieranie środowiska naturalnego. Podstawy drogowe Nicrobase dostępne są w dwóch wariantach: 20 i 30 kilogramów. Podstawy tego typu posiadają uniwersalne uchwyty montażowe – oznacza to, że mogą być na nich montowane dowolne znaki, a same podstawy mogą być ze sobą łączone, tworząc szersze podstawy modułowe.