Motoryzacja

Ubezpieczenie samochodowe – jak znaleźć najlepszą opcję?

Obowiązkiem każdego posiada samochodu jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia OC, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to pokrywa koszty szkód wyrządzonych przez nas na drodze, nie jest jednak zabezpieczeniem finansowym dla nas, kiedy nasz samochód zostanie zniszczony. Skąd wziąć najlepsze ubezpieczenie OC? Jakie propozycje mają dla nas ubezpieczyciele?

Rodzaje ubezpieczeń – co wybrać?

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i często jedynym, jakie wybieramy jako posiadacze własnego samochodu. Jak zostało wspomniane wcześniej: ubezpieczenie to nie pokryje szkód związanych z naszym samochodem. Aby było możliwe naprawienie samochodu po wypadku konieczne jest posiadanie innego rodzaju ubezpieczenia: AC, czyli autocasco. AC pozwala na zadośćuczynienie  finansowe w przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu. Odszkodowanie z AC należy nam się również w przypadku uszkodzenia samochodu przez spadające drzewo, stłuczkę na parkingu. Jak znaleźć najlepsze oferty OC i AC? Pomoże nam w tym porównywarka internetowa mfind.pl, która wskaże nam najlepsze opcje ubezpieczeniowe dla naszego samochodu. Istotne będzie wcześniejsze podanie konkretnych danych, takich jak rocznik samochodu.

Assistance – czym jest?

Dla zdecydowanej większości kierowców assistance kojarzy się wyłącznie z opcją holowania samochodu w przypadku jego uszkodzenia. Śpieszymy donieść, że assistance to również opcja na transport kierowcy i pasażerów we wskazane miejsce oraz zapewnienie im noclegu jeśli jest to konieczne. Assistance pokrywa również koszty związane z wynajmowaniem auta zastępczego. Istnieje wiele opcji assistance, dlatego usługę tę możemy dopasować dokładnie do naszych potrzeb. Warto pamiętać, że assistance działa na terenie całego kraju!