Czy ubezpieczenie szkolne działa również poza szkołą?

Ubezpieczenie szkolne jest zagadnieniem często podnoszonym przez rodziców i opiekunów. Mówi się o nim najwięcej przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego – to właśnie w tym czasie w szkołach zjawiają się przedstawiciele firm ubezpieczeniowych. Oferują oni ubezpieczenia szkolne grupowe. Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem grupowym a indywidualnym? Czy ubezpieczenie oferowane w szkole jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie szkolne – co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie szkolne to polisa skierowana do dzieci i młodzieży, jak i studentów. Możliwe jest też ubezpieczenie dziecka tuż po narodzinach! Górna granica wieku dla tej polisy to 26 lat. Polisa ta chroni nie tylko w szkole, ale też podczas zabaw na podwórku, wspólnych wakacji z rodzicami czy też ferii zimowych na zimowisku. Czas trwania polisy to jeden rok. Polisa szkolna oferowana w placówkach oświatowych to najczęściej ubezpieczenie grupowe, dostępne w atrakcyjnej cenie. Problemem może być jednak niska suma kwot gwarantowanych – warto zwracać na to uwagę! Alternatywą może być ubezpieczenie szkolne w formie indywidualnej, w którym możemy rozszerzyć kwoty podstawowe o dodatkowe klauzule. To sprawia, że polisa jest idealnie dopasowana do konkretnych potrzeb.

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Podstawowe ubezpieczenie szkolne pozwala na uzyskanie pomocy finansowej w przypadku nieszczęśliwego wypadku (np. złamania), ale też w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Aby zwiększyć zakres ochrony ubezpieczonego, warto wybrać dodatkowe klauzule. Wśród nich znaleźć można zapisy takie jak zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki, zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych (np. protezy, ortezy, aparaty ortopedyczne, rot kosztów korepetycji, gdy ubezpieczone dziecko nie może pobierać nauki po nieszczęśliwym wypadku.

 

 


Opublikowano

w

przez